Associació CANTHAVANERES
 
 
         

L'Associació CANTHAVANERES® és una entitat associativa -sense afany de lucre- d'activitat contextualitzada dins el gènere musical "havaneres" i orientada i interessada preferentment en la creació d'obra pròpia ( preferentment amb lligam argumental biogràfic i líric).  Adicionalment s'endinsa en l'estudi de diversos aspectes del substracte cultural i històric vinculats a l'havanera.

Afegida a aquesta doble línia d'acció, l'associació afegeix a determinats formats escènics d' interpretació en directe eines de caire audiovisual basades en l'ús de noves tecnologies de la informació i la comunicació.

   

2015 / 2016

Exposició virtual permanent de la col·lecció de discs de vinil enregistrats en relació directa amb l'havanera (1956-1992)        Col·lecció particular Ferran Garcia G. Grup d'havaneres en formació de qurtet d'havanera tradicional. Revisió escènica de l'etapa menorquina de l'autor Josep Lluís Ortega Monasterio Creació dramatúrgico-musical multimèdia d'obres líriques en base "havanera" a partir de narrativa literària. 2015-2016: JOSEP PLA: "SILENCIS DE LLIBERTAT" Grup d'havaneres en formació de tercet d'havanera tradicional. Revisió escènica de l'etapa menorquina de l'autor Josep Lluís Ortega Monasterio

 

tel. 664 035 236
(G-55273312)  

 

tel. 617 995 474
Grup d'havaneres en formació de duet. Revisió de l'antic Cant de taverna tradicional de la nostra costa en el primer terç del S. XX Creació dramatúrgico-musical  inèdita en base "havanera" a partir de narrativa literària, en relació amb la localitat de Cadaqués i altres de l'Alt Empordà. Veure videos a web de La Ribera Articles i estudis originals en el context de l'havanera
canthavaneres@gmail.com