Associació CANTHAVANERES
 
 
         

L'Associació CANTHAVANERES®  és una entitat associativa -sense afany de lucre- d'activitat contextualitzada dins el gènere musical "havaneres".  Orientada i interessada preferentment per la nova creació d'obra pròpia ( amb lligam argumental líric), adicionalment s'endinsa en l'estudi de diferents aspectes del substracte cultural i històric vinculats a l'havanera.

Afegida a aquesta doble línia d'acció l'associació aporta, a determinats formats escènics de directe, eines de suport audiovisual basades en l'ús de noves tecnologies de la informació i la comunicació.

   

2015 / 2016

Exposició virtual permanent de la col·lecció de discs de vinil enregistrats en relació directa amb l'havanera (1956-1992)        Col·lecció particular Ferran Garcia G. Formació de duet impulsada des d'aquesta associació. Tot i partint de l'havanera tradicional, s'orienta a l'obra lírica original completa baix suport multimèdia. Creació dramatúrgico-musical multimèdia d'obres líriques en base "havanera" a partir de narrativa literària. 2015-2016: JOSEP PLA: "SILENCIS DE LLIBERTAT" Grup d'havaneres en formació de tercet o quartet d'havanera tradicional. Revisió escènica de l'etapa menorquina de l'autor Josep Lluís Ortega Monasterio

 

   
tel. 664 035 236 2016-2017  
tel. 637 185 314
tel. 617 995 474
Creació dramatúrgico-musical multimèdia d'obres líriques en base "havanera" a partir de narrativa literària. 2016-2017: EUGENI D'ORS: "ARQUETIP DÈVIC"